Η Life Care ενδιαφέρεται να εντάσσει στο δυναμικό της προσωπικό υψηλού επιπέδου σπουδών και γνώσεων, με εξειδίκευση και εμπειρία. Νοσηλευτές, φυσικοθεραπευτές, επαγγελματίες της υγείας με εμπειρία σε τηλεφωνικό κέντρο, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στη Life Care ηλεκτρονικά ή να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά για την αποστολή βιογραφικού σημειώματος.

Για νοσηλευτές
Αν είστε νοσηλευτής/τρια απόφοιτοι τμήματος νοσηλευτικής ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, μέλη της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος, και ενδιαφέρεστε για θέση εργασίας στην Life Care, παρακαλούμε συμπληρώστε τη σχετική ΦΟΡΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ή επικοινωνήστε με τα κεντρικά γραφεία της Life Care στα τηλέφωνα 695 1669550, 694 8895581, 215 55 11 652