Το Holter πίεσης είναι ένα φορητό ηλεκτρονικό πιεσόμετρο που μετράει αυτόματα την αρτηριακή πίεση του ανθρώπου που το εφαρμόζει.
Το Holter πίεσης αποτελείται από μία περιχειρίδα που τυλίγεται στο βραχίονα και από μία συσκευή, λίγο μεγαλύτερη από μέγεθος γροθιάς, που συνδέεται με την περιχειρίδα και προσδένεται στη μέση του ασθενούς.

Οι αυτόματες μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης επαναλαμβάνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και ανάλογα με το χρόνο που έχει ορίσει ο γιατρός μπορεί να γίνονται ανά 15 λεπτά έως και 1 ώρα.

Η τεχνική αυτή δίνει τη δυνατότητα πολλαπλών μετρήσεων της πίεσης μακριά από το “στρεσογόνο” περιβάλλον του ιατρείου. Έτσι αποκτάται η πλήρης εικόνα της πίεσης σε συνθήκες καθημερινότητας (εργασία, σπίτι, ύπνος κ.λπ.) Ενδείκνυται για άτομα με ασταθή πίεση και για πάσχοντες από την υπέρταση της λευκής μπλούζας.