Η φαρμακευτική συμμόρφωση συνιστά ένα από τα πλέον σημαντικά ζητήματα στο χώρο στο χώρο της δημόσιας υγείας. Στη Life Care δημιουργήσαμε ειδικό Ιατρικό Αρχείο, η χρήση του οποίου συμβάλλει ουσιαστικά στη φαρμακευτική συμμόρφωση με τροπο εύκολο, χρηστικό και σύγχρονο.
Το Ιατρικό Αρχείο της Life Care κρατά τα δεδομένα της υγείας του κάθε ασθενή –ιατρικές εξετάσεις, κατάσταση υγείας, φαρμακευτική αγωγή, ιατρικό ιστορικό, αλλεργικές αντιδράσεις, ιδιαιτερότητες, διατροφικές συμβουλές, κ.λπ. –και τα ανακαλεί ανά πάσα στιγμή χρειαστεί, είτε ζητηθεί από τον ασθενή, είτε από τον θεράποντα ιατρό του.

Στο Ιατρικό Αρχείο της Life Care, ο ασθενής είναι σε θέση να καταχωρεί τα δεδομένα της υγείας του ανά πάσα στιγμή και να τα ανακαλεί. Επίσης, στο Ιατρικό Αρχείο, με την άδεια του ασθενή, ο θεράπων ιατρός του μπορεί να εισαγάγει στοιχεία που αφορούν στη θεραπεία του, στις εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθεί, στα αποτελέσματα των εξετάσεών του, σε οδηγίες, κ.λπ.

Μέσα από το Ιατρικό Αρχείο της Life Care, ο ασθενής ειδοποιείται για τη λήψη του φαρμάκου του, για τη σωστή δοσολογία, για τυχόν αλλαγές που έκανε ο θεράπων ιατρός του, για τις διαγνωστικές εξετάσεις στις οποίες πρέπει να υποβληθεί, ακόμη και για τα ραντεβού με τον ιατρό του.

Το Ιατρικό Αρχείο αποδεικνύεται ένας εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας στη βελτίωση της υγείας του ασθενή και ένας πολύτιμος βοηθός για κάθε ιατρό.

Οι «ειδοποιήσεις» του Ιατρικού Αρχείου γίνονται με τον τρόπο που έχει ορίσει ο ασθενής. Μέσω τηλεφωνήματος, SMS, email, video call.

Επικοινωνήστε με τη Life Care για περισσότερες πληροφορίες.