Το προσωπικό της Life Care αποτελεί τον πυρήνα της φιλοσοφίας της για προσφορά νοσηλευτικών υπηρεσιών με ανθρωπιά και έγνοια για τον άνθρωπο που χρήζει νοσηλευτικής φροντίδας με επιστημοσύνη και εμπειρία

Νοσηλευτικό Προσωπικό
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ένταξη νοσηλευτή/τριας στο επιτελείο της Life Care:

Πτυχίο ανώτατης ή ανώτερης σχολής νοσηλευτικής
Άδεια άσκησης επαγγέλματος
Πιστοποιημένη προϋπηρεσία (σχετικές συστάσεις)
Ευγένεια
Ήθος
Επαγγελματισμός
Εκπαίδευση

Οι επαγγελματίες νοσηλευτές της Life Care, όλοι εκπαιδευμένοι σε ανώτατες και ανώτερες σχολές νοσηλευτικής της χώρας, διαθέτουν πλούσια εμπειρία σε πλήθος περιστατικών και εξειδίκευση σε πολλαπλούς τομείς φροντίδας, όπως ψυχικές νόσοι, διάφορες μορφές άνοιας και Αλτσχάϊμερ.

Παροχή Υπηρεσιών

Η ομάδα των νοσηλευτών μας προσφέρει ένα μεγάλο εύρος υπηρεσιών φροντίδας στο σπίτι, σε χώρο νοσηλευτικής φροντίδας, στο ιατρείο, στο φαρμακείο ή όπου αλλού κληθούν να ανταποκριθούν παρέχοντας νοσηλευτική φροντίδα σε ανθρώπους στην τρίτη ηλικία, μετεγχειρητικούς ασθενείς, ανθρώπους με κινητικά προβλήματα, ψυχικές ασθένειες ή νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά νοσηλευτών

Το νοσηλευτικό προσωπικό της Life Care έχει επιλεγεί από τους ανθρώπους που εμπνεύστηκαν τη δημιουργία της εταιρίας με προϋπόθεση εργασίας, τις γνώσεις και την εξειδίκευση, και γνώμονα την προσωπικότητα του νοσηλευτή που θα πρέπει έμπρακτα να αποδεικνύει τη συμπόνια, την ευγένεια και το σεβασμό του στον ασθενή, ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο, κοινωνική, πνευματική ή ψυχική θέση.

Συνεργαζόμενο προσωπικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της Life Care εμπλουτίζεται συνεχώς με έμπειρους φυσιοθεραπευτές για την ασφαλή αποκατάσταση έπειτα από τραυματισμό ή οποιαδήποτε μυοσκελετική αδυναμία και με ειδικούς στη φαρμακοεπαγρύπνηση για την ασφαλή χορήγηση των φαρμάκων και την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της φαρμακευτικής αγοράς για τα σκευάσματα που χορηγούνται στους ασθενείς που φροντίζει.

Εξειδικευμένο και κατατοπιστικό νοσηλευτικό κέντρο

Οι άνθρωποι της Life Care που απαντούν στις τηλεφωνικές κλήσεις είναι εξειδικευμένοι ώστε να αναγνωρίζουν αμέσως τις ιδιαιτερότητες κάθε περιστατικού, να μεταφέρουν με ασφάλεια τα δεδομένα του στο αρμόδιο για κάθε περίπτωση τμήμα και να «απαντούν» στις ανάγκες των ασθενών επιλέγοντας το κατάλληλο νοσηλευτικό προσωπικό για κάθε αίτημα.