Οι ποικίλες και διαφορετικές υπηρεσίες νοσηλευτικής φροντίδας της Life Care έχουν σημαντικά οφέλη για τους ίδιους τους ασθενείς, το άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον, τα ασφαλιστικά ταμεία και τους φορείς υγείας της χώρας. Συγκεκριμένα:

Για τον ασθενή
Βελτίωση του χρόνου ανάρρωσης: Οι ασθενείς που απολαμβάνουν κατ’ αποκλειστικότητα νοσηλευτική φροντίδα είναι πιθανό να βγουν από το νοσοκομείο πιο γρήγορα από το αναμενόμενο.
Μείωση αριθμού εισαγωγών σε νοσοκομείο: Ασθενείς που υποστηρίζονται στο σπίτι τους από εξειδικευμένους νοσηλευτές πολύ συχνά αποφεύγουν την εισαγωγή σε νοσοκομείο ή άλλη νοσηλευτική μονάδα.
Βελτίωση ψυχικής/σωματικής κατάστασης ασθενούς: Οι ασθενείς που λαμβάνουν νοσηλεία κατ’ οίκον νιώθουν πιο άνετα στο σπίτι τους με θετική επίδραση στην ψυχολογική τους κατάσταση και κατ’ επέκταση και στη σωματική τους.
Παραμονή στο οικογενειακό περιβάλλον: Κατά τη διάρκεια της θεραπείας στο σπίτι, ο ασθενής δεν αποχωρίζεται το οικείο οικογενειακό του περιβάλλον.
Διατήρηση αξιοπρεπούς διαβίωσης: Οι ασθενείς που απολαμβάνουν κατ’ οίκον νοσηλεία αναρρώνουν γρηγορότερα, εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για την υγεία και τη ζωή τους, μοιράζονται την εμπειρία της αποθεραπείας τους με τους αγαπημένους τους και απολαμβάνουν και βιώνουν τη διαδικασία της «νοσηλείας» τους με αξιοπρέπεια.

Για το οικείο οικογενειακό περιβάλλον
Αίσθημα ασφάλειας και απόλαυση προσωπικού χρόνου: Τα μέλη της οικογένειας που εναποθέτουν τη φροντίδα του αγαπημένου τους προσώπου στα έμπειρα και εξειδικευμένα χέρια νοσηλευτή/τριας, νιώθουν ασφάλεια και ανακούφιση, ενώ απολαμβάνουν χρόνο για τον εαυτό τους.
Διάθεση ποιοτικού χρόνου με τον πάσχοντα: Ο χρόνος που μοιράζεται η οικογένεια με τον ασθενή είναι ποιοτικός, ουσιαστικός και χωρίς το βάρος των ευθυνών της διατήρησης της καλής πορείας και υγείας του προσφιλούς τους προσώπου.

Για το σύστημα υγείας
Μείωση κόστους νοσηλείας και ταχύτερη επιστροφή του ασθενή στην παραγωγική διαδικασία. Η συντόμευση της πορείας ανάρρωσης ενός ασθενή ή η επιμήκυνση του προσδόκιμου ζωής, με καλή ποιότητα ζωής, είναι ελπιδοφόρο μήνυμα και για τα ασφαλιστικά ταμεία, δεδομένου ότι ο ασθενής που αποθεραπεύεται σύντομα, επιστρέφει σε μικρό χρονικό διάστημα ενεργός στην εργασία του.
Διαμόρφωση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ασθενή –ιατρού- φαρμακευτικής εταιρίας. Η συνεπής και τακτική λήψη φαρμάκων από χρόνια πάσχοντες βοηθά στη διατήρηση της καλής τους υγείας. Η συμμόρφωση των πασχόντων με τη φαρμακευτική τους αγωγή εξασφαλίζει ενεργούς, δυναμικούς πολίτες που συμμετέχουν και προσφέρουν στην κοινωνία, ενώ η θετική επίδραση στη γενικότερη υγεία του ασθενή προσδίδει εμπιστοσύνη στο φάρμακο και στο θεράποντα ιατρό.