Στόχος της Life Care είναι η παροχή ασφάλειας στους ανθρώπους που την τιμούν με την εμπιστοσύνη τους, παρέχοντας όχι μόνο υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, επιστημοσύνης και ανθρωπιάς, αλλά διασφαλίζοντας το απόρρητο που διέπει όλες τις σχέσεις επαγγελματιών υγείας και ασθενών. Γι’ αυτό το σκοπό, η εταιρία συνεργάστηκε με την αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και έλαβε σχετική άδεια αναφορικά με τη δημιουργία και λειτουργία αρχείου ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων. Η τήρηση του αρχείου γίνεται με στόχο την ασφαλέστερη παροχή των υπηρεσιών υγείας της εταιρείας.

 

Η Life Care παρέχει νοσηλευτικές υπηρεσίες κατ´ οίκον, υπηρεσίες ασθενοφόρου, υπηρεσίες κατ´ οίκον ακτινογραφιών, υπέρηχων σώματος, triplex αγγείων και καρδιάς, Holter ρυθμού και πίεσης, υπηρεσίες φαρμακευτικής συμμόρφωσης και υπενθύμισης εξετάσεων και παρακολούθησης. Για όλες αυτές τις προσφερόμενες υπηρεσίες, η Life Care βρίσκεται συνεχώς σε διαδικασίες πιστοποίησης σύμφωνα με τις προδιαγραφές που τίθενται από το πρότυπο ISO 9001:2008 για την παροχή υπηρεσιών.