Το Holter ρυθμού είναι ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα που διαρκεί συνήθως 24 ή 48 ώρες, ανάλογα με τις υποδείξεις του θεράποντος ιατρού, στο οποίο καταγράφεται ο ρυθμός της καρδιάς υπό φυσιολογικές συνθήκες καθημερινότητας.
Το Holter ρυθμού είναι μία ηλεκτρονική συσκευή μικρών διαστάσεων, η οποία προσδένεται στη μέση του ατόμου με ειδική ζώνη. Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με 5 καλώδια με αντίστοιχους ακροδέκτες, τα οποία επικολλώνται σε συγκεκριμένες θέσεις στο θώρακα του ατόμου που την εφαρμόζει. Όσο η συσκευή καταγράφει το ηλεκτροκαρδιογράφημα, το άτομο πραγματοποιεί τις καθημερινές του ασχολίες. Με τον τρόπο αυτό καταγράφονται όλες οι έκτακτες λειτουργίες της καρδιάς του ατόμου κατά τη διάρκεια μιας καθημερινής δραστηριότητας.

Ο εξειδικευμένος καρδιολόγος αναλύει μέσω υπολογιστή τα δεδομένα που έχουν καταγραφεί και επιβεβαιώνει την ύπαρξη ή μη προβλήματος στον καρδιακό ρυθμό και όπου χρειάζεται συστήνει την ανάλογη αγωγή.

Ενδείξεις
Το Holter ρυθμού ενδείκνυται επί διαταραχών ρυθμού (ταχυκαρδία, ταχυαρρυθμία, βραδυκαρδία, λιποθυμική συνδρομή, ίλιγγο κ.λπ.), που γίνονται αντιληπτές από τον ίδιο τον ασθενή ή διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια εξέτασης από τον ιατρό του.